یک دستگاه ویلای فلت با متراژ هفتاد متر در بخش روستایی کلوده.
املاک تراس / ویلا در کلوده / ویلا روستایی /

یک دستگاه ویلای فلت با متراژ هفتاد متر در بخش روستایی کلوده.